Wednesday, May 12, 2010

A small Orang Utan Island | Bukit Merah, Perak

lensa nurrkasih:

A small Orang Utan Island
Bukit Merah Laketown

lensa kecil: Nun jauh di sana Pulau Orang Utan.

* 'Pergilah merantau untuk mencari kemuliaan kerana dalam perjalanan itu ada 5 kelebihan iaitu menghilangkan kesedihan, mendapat penghidupan, mendapat ilmu, mengagungkan jiwa dan dapat bergaul dengan orang banyak (Imam Shafie).'

No comments: